Terms & Conditions

Terms & Conditions

Allmänna bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Släta Ljungs Västra Bro 1 AB (LV1) och Dig som själv eller genom annan som träffar avtal med LV1. Avtalet kan gälla ställplatser, bastubokning eller fiskekort.

Nedanstående avbeställningskostnader och villkor gäller såvida inget annat angivits i Din bokningsbekräftelse.

1. Ansvarig arrangör

Ansvarig Arrangör är Släta Ljungs Västra Bro 1 AB (LV1), org.nr: 559099-6632. LV1 förmedlar tjänster via http://www.lv1.se

2. Bokning och Bokningsbekräftelsen

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

För att boka/ingå avtal med LV1måste Du vara 18 år.

3. När, var och hur ska jag betala?

Online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast direktbetalning med kort, paypal eller swish. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av “Secure Socket Layer” – teknik SSL.

Du får vid fullgjord betalning din bokningsbekräftelse skickad till angiven mailadress.

4. Om du vill ändra eller göra tillägg i din bokning

Vill du göra ett eller flera tillägg i din bokning så görs det en länk som får i bokningsbekreftelsen.

5. Om du vill avboka

Om du vill avboka, i de fall villkoren tillåter det, kontakta kundtjänst muntligen eller skriftligen på tel: 0764 27 18 21 eller via mail hej@lv1.se

5.1 Avbokningskostnader för ställplatser och bastu

Vid  bokning av ställplats måste avbeställning ske senast kl. 17.00 dagen innan ankomst, för att full återbetalning, exkl. eventuella avgifter, ska medges. Vid avbeställning senare än kl. 17.00 dagen innan ankomst medges ingen återbetalning.

5.2 Avbeställningsregler för fiskekort

Fiskekort återbetalas går ej att avbeställa.

6. Vad har du för skyldigheter?

• Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

• Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för ställplatsen, bastun och fiskekortet. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på ställplatsen eller bastun.

• Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Ni som gäst är skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter uthyraren kan hyra ut på nytt.

7. Fel och Reklamation

Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen som Du ev. redan hunnit utnyttja.

Om Du har klagomål skall de framföras direkt till hej@lv1.se eller telefon 0764 27 18 21

8. Hantering personuppgifter

Vid genomförande av bokning samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av LV1. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att LV1 har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador.

9. Frågor rörande bokning

Frågor hänvisas till LV1 via mail hej@lv1.se eller telefon 0764 27 18 21

10. Force Majeure

För det fall Ställplatsen, bastun eller fisket inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.  Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

11. Tvist

Vid tvist med arrangören kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.